fbpx

Links

De Dutch Historic Rally Club is de grootste vereniging in Nederland waar historic rally rijders en -navigatoren zijn verenigd. De DHRC behartigd de belangen van de deelnemers van historische rally’s en onderhoud daarvoor het contact met de federaties van organisatoren (zie onderstaand). De DHRC organiseert o.a. trainingen, contactavonden, oefenritten en het Nederlands Kampioenschap historische rally’s.

De autorittensport is als grondlegger van de rallysport al vele jaren een begrip. Hoofddoel van deze sport is om binnen een vastgestelde tijd te rijden van start naar finish, volgens een ideale route. Winnaar is de equipe die aan de finish door middel van het aandoen van controleposten heeft aangetoond de ideale route zo juist mogelijk te hebben gereden met zo weinig mogelijk tijdsafwijking ten opzichte van het ideale tijdschema. In de praktijk houdt dit in dat de deelnemer naast inzicht in wegen, routes en verkeer ook rekening dient te houden met reglementaire bepalingen. De NRF is de federatie waar Nederlandse verenigingen in de autorittensport zijn verenigd.

De Nederlandse Historische Rally Federatie, kortweg NHRF, stelt zich ten doel om de beoefening van de kaartleessport met historische voertuigen in de ruimste zin des woords te bevorderen en zal daartoe die initiatieven nemen en onderhouden die de belangen behartigen van organisatoren en deelnemers. Ook zal de NHRF contacten onderhouden met zowel lokale als nationale en internationale overheden.

De sectie Historische Rallysport is door de KNAF ingesteld om de reglementering, de controle op de organisatie en het deelnemen aan de Nederlandse Historische Rallysport te waarborgen. De leden van de sectie zijn door de KNAF geautoriseerde en in Nederland ingeschreven stichtingen, verenigingen van natuurlijke personen en andere rechtsvormen